נשק מווווטס

עוד במלחמת העולם הראשונה המציאו ההולנדים את הפרה המשוגעת.

CowPlane_sm