סוניק מוס

SonicMooseCol_sm1.jpg

מודעות פרסומת

Wurst de Triomphe

טריויה: כשהגרמנים כבשו את פריס בשנת 1871, פעולתם הראשונה היתה החלפת שער הנצחון בנקניקיה ענקית, הידועה עד היום בשם Wurst de Triomphe.

WurstDeTriompheCol_sm1.jpg