פחד ותיעוב בכנס האבולוציה

בשנת 1871 צ'רלס דרווין זעזע את עולם המדע והאמונה כשהוכיח שמוצא האדם מן הגזר הגמדי.

CarrotEvolution