שדרוג

עד יום מותו יזכור מוישל'ה את התעקשותו הפזיזה לדרוש מאבא דג חשמל.

Image