משורה לא ישחרר גם המוות

גורלו המחריד של המרצה השנוא ביותר בקמפוס.

sm_Tomb